Algemene Verhuurvoorwaarden

01.De huurder is een borgsom verschuldigd. De borgsom is gelijk aan het totale huurbedrag. De borgsom dient vóór de afhaaldatum te zijn ontvangen en   wordt verrekend met de finale verhuurnota.

02. Bij verlies, beschadiging of vervuiling van gehuurd materiaal is de huurder ver­plicht de daarvoor vastgestelde vergoeding te betalen.

03. Een bestellijst voor het huren van materiaal dient uiterlijk 30 dagen voor het evenement ingeleverd te zijn bij RallySupplies.eu. Afhalen en inleveren van materiaal kan slechts plaatsvinden na voorafgaand telefonisch overleg met RallySupplies.eu. Materiaal kan tegen meerprijs worden bezorgd. Binnen 3 dagen na het evenement dienen de gehuurde materialen te worden ingeleverd. Voor elke dag van overschrijding wordt een boete van € 45 opgelegd.

04. Bij het afhalen dient de huurder direct te controleren of de materialen zich in goede staat bevinden en of de bestelde aantallen overeenkomen. De huurder dient te tekenen voor akkoord.

05. Bij het inleveren dient RallySupplies.eu in het bijzijn van de huurder de ingeleverde materialen te controleren. Eventuele tekorten en / of beschadigingen worden op de verhuur bon genoteerd .De huurder dient te tekenen voor akkoord.

06. Het is niet toegestaan om de gehuurde materialen "door te lenen". Overtreding van deze bepaling wordt beboet met € 900.

07. Gehuurde materialen blijven onverminderd eigendom van RallySupplies.eu

08. De huurder dient er voor te zorgen dat de gehuurde materialen afdoende zijn verzekerd.